شمــاره جــاری

شماره های پیشیـن
 • دوره 1 (1393)
 • دوره 2 (1394)
 • دوره 3 (1395)

فصلنامۀ مطالعات نواحی شهری گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای مجوّزهای لازم از دفتر سیاست گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی کشور (کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره مجوّز: 89914/3/3 مورخ: 27/5/1393) و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به شماره مجوّز: 30686/93) می باشد که با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (IGUPA)، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر می شود. لازم به توضیح است که این نشریه در کمیسیون نشریات وزارت علوم در دست بررسی، جهت تعیین اعتبار علمی- پژوهشی است.
    شمــاره : دوره 3، پیاپی 7، تابستان 1395، تعداد صفحات 150     XML
 •   1 -    جلد نشریه
    صفحـه 0 - 0  

  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   2 -    فهرست فارسی و صفحات نخست
    صفحـه 0 - 0  

  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   3 -    پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)
    صفحـه 1 - 17  
  احمد پوراحمد, محمّد رحمانی اصل, اصغر حیدری, محسن شیخ زاده
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   4 -    اثرات گردشگری بر توسعۀ شهر با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی: شهر گچساران)
    صفحـه 19 - 37  
  محمّد رحیمی, فاطمه پازند
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   5 -    تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)
    صفحـه 39 - 56  
  مصطفی شاهینی فر, مهدی خداداد, مریم بیرانوندزاده, نوبخت سبحانی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   6 -    مدیریت توسعۀ فیزیکی شهر دهدشت با استفاده از مرزهای رشد شهری جهت توسعۀ پایدار روستاهای پیرامون
    صفحـه 57 - 73  
  حجت الله شرفی, غلامعلی خمّر, علی اشکبوس
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   7 -    بررسی و تحلیل مدنیّت های باستانی با استفاده از کاربرد RS_GIS (مطالعۀ موردی: محوّطه های هخامنشی مرودشت)
    صفحـه 75 - 92  
  احسان کریمی, فرهاد باباجمالی, فرهاد جوانرویی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   8 -    ارزیابی نقش مؤلّفۀ کیفیت فضای شهری در مطلوبیت محورهای پیادۀ گردشگری (مطالعۀ موردی: محور ورودی بازار شهر کرمان)
    صفحـه 93 - 111  
  نسرین محمّدی زاده
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   9 -    شناسایی و تدوین استراتژی‌های توسعۀ‌ گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)
    صفحـه 113 - 130  
  سعید ملکی, حیدر رخشانی مقدم, شاهرخ زادولی خواجه
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   10 -    سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعۀ موردی: شهرستان های کرمانشاه)
    صفحـه 131 - 149  
  محمّد ویسیان, معصومه حسینی, طاها ربّانی, علی موحّد
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   11 -    Contents and Abstracts
    صفحـه 151 - 152  

  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله


RSS
مشخصــات مجلــه
     
صـاحب امتیـاز    
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سردبیر    
حسین غضنفرپور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول    
صادق کریمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرائی    
محسن پورخسروانی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

شــاپــا چاپی    
2423-5504
شــاپــا الکترونیک
2476-5295